21steam

Fantasifulde muligheder

I samarbejde med Høje-Taastrup Kommune har 21steam sammen med CREY Games tilrettelagt flere forskellige undervisningsforløb for 3.-8. klasse. Projekterne er bygget op omkring, at forankre PBL ved brug af gamification, samskabelsesstrategier, fysisk aktivitet, leg, fantasi, æstetiske udtryk, selvdannelse og autentiske problemstillinger.


Der bliver med PBL skabt rum og opmærksomhed på forandring og sammenhænge for eleverne. 21steam skaber fleksible læringsrum med nogle tydelige rammer, hvilket er med til, at øge elevernes aktive deltagelse samt indlevelse i projektet.


I samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune har vi haft særligt fokus på hvordan PBL bedst muligt tilrettelægges for elever i udsatte positioner.  21steams metode har vist sig at være særligt betydningsfuld og brugbar i arbejdet med disse målgrupper.  
Hvad laver 21steam ?

Opkvalificerende workshops 

Workshops for lærerteams og pædagogisk personale.

Bliv stærk i, hvordan 21steams metode kan bruges i PBL. 
Der bliver bl.a. blive sat fokus på leg, samskabelse, selvdannelse, de 4 K'er samt eksempler og hands-on øvelser. 
Ønskes der særlige fokuspunkter aftales og tilrettelægges dette forud for workshopdagen.

Klasseprojekter

Særligt tilrettelagt samarbejde med kommuner og skoler

Klasseprojekterne er særligt tilrettelagt og didaktiseret med fokus på at fremme PBL, STEAM og de 4 K'er gennem kropsæstetisk læring. Klasseprojekter afvikles delvist af 21steam og delvist af klassens lærere. Det anbefales, grundet PBL-formen, at projektet integreres i den eksisterende undervisning og dermed afvikles over 4-6 projektuger. 

21steam samarbejder med kommuner og skoler om at forankre PBL med fokus på STEAM, de 4 K'er og kropsæstetisk læring, over længere perioder. 

Større forankringprocesser kræver særligt tilrettelagte forløb, så læringen forbliver meningsfuld for både elever og lærere."Rebecca har gennem sit unikke kompetencesæt og personlige engagement en sjælden evne til at skabe helhed omkring kreative fællesskaber og teknologi. I vores samarbejde har jeg set, hvordan hun brugte det kropslige og det rummelige til at kvalificere meningsfyldte læringsartefakter. Undervejs i vores projekt kunne vi dokumentere, at elever udviklede sig personligt- og som fællesskab. Jeg vil til enhver tid give Rebecca mine varmeste anbefalinger!"

André Chercka

Lærer på Hedehusene Skole

Høje-Taastrup Kommune

"The partnership with 21STEAM and CREY Education has developed an extraordinary collaboration with Danish schools. The program has managed to engage and captivate students that otherwise have difficulties with school projects in groups. 21Steam has been instrumental in making this amazing project possible.

It has been a real joy working with Rebecca and her team."

Mariana Chucri

CFO, CREY Games