Et læringsunivers der skaber fordybelse, samarbejdsevner samt fysiske og fantasifulde muligheder gennem leg 

Børn lærer bedst gennem leg

21steam har siden 2019 samarbejdet med kommuner og skoler om at skabe et læringsunivers for grundskolen, der kombinerer den teknologiske og digitale dannelse med kropsæstetiske læringsformer, for at styrke rejsen mod fremtidens skole. 

21steam er derigennem lykkes med at skabe læringsmiljøer, der indbyder både lærere og elever til at være fysisk aktive, samskabende samt at idégenerere og tilgå nye alternative problemløsningsstrategier. 

"I Høje-Taastrup Kommune har vi i flere forskellige forløb arbejdet sammen med 21steam med udgangspunkt i projektbaseret læring og sammenkoblingen af teknologi og kropslig forståelse.

 Vi har været imponeret over det output, der har været i forløbene, som typisk har varet 14 dage ad gangen. Der har været spændende læring for både elever og lærere i forhold til projektbaseret læring og alsidig undervisning. Koblingen imellem teknologi og fysisk aktivitet er nytænkende og flere af de greb, metoder og platforme 21steam præsenterede, er implementeret i projekter på skolerne i Høje-Taastrup Kommune."

Stine West Dyhr

 Projekt- og udviklingschef

Høje-Taastrup Kommune

"21steam udvikler det komplette menneske med fokus på de individuelle karakteristika i samspil med den sociale udvikling, og bryder således med den traditionelle tilgang til STEM undervisning. Vi oplever derfor i projekter med 21steam, at f.eks. udfordrede elever pludselig lyser op og skinner i STEM undervisningen.  Med vores årtiers forskning i leg, legende teknologi og robotteknologi vurderer vi 21steam som havende en essentiel nyskabende tilgang til at motivere elever medieret gennem fysisk leg og interaktion med bl.a. spilbaseret teknologi i både fysisk og virtuel form."

Henrik Hautop Lund, Professor Ph.D.

Professor Ph.D

Center for Playware DTU

"21 Steam bygger bro mellem den teknologiske/digitale dannelse og alternative læringsformer og er med sit fokus på Science – Technology - Engineering - Arts & Math med til at fremme vigtige kompetencer hos børn og unge. Netop disse kompetencer bliver en nøgleparameter i udviklingen af det danske samfund – og det vil vi i Zibra A/S gerne være med til at støtte op om og forankre i nye undervisningsformer, således at vi giver næste generation en god ballast til at kunne tage aktivt del ikke bare i fremtidens danske samfund men også på globalt plan."

Niels Zibrandtsen

 Chairman

Zibra A/S

Vi er stolte over at samarbejde med