"Det var sjovt, fascinerende og noget nyt"

Elev, Borgerskolen, Høje-Taastrup

21steam understøtter udviklingen af fremtidens skole med fokus på PBL og de 4K’er gennem kropsæstetisk læring og STEAM-kompetencer.

Autenticitet, bevægelse, engagement og stærke relationer i grundskolen.

I en verden fyldt med digitale og teknologiske løsninger, gør 21steam en indsats for at skabe en forbindelse tilbage til den fysiske virkelighed, ved brug af kropsæstetiske dannelsesgreb og leg. 


I samarbejde med CREY Games kombinerer 21steam den digitale dannelse med alternative og kropsæstetiske læringsformer og skaber undervisningsmiljøer, der indbyder lærere og elever til at være fysisk aktive, samskabende samt at idégenerere og tilgå nye alternative problemløsningsstrategier. 

                                                                                            

21steam arbejder med PBL og skaber læringsrum, hvor eleverne bliver synlige på ny og der opstår nye muligheder for lærerne til at skabe relationer til eleverne. Undervisningsdifferentieringen tager altid højde for målgruppens potentialer, styrker og udfordringer. Den projektbaserede læring er derved med til at give eleverne en fuldendt oplevelse af, at få styrket deres kompetencer indenfor de fire k’er samt at lykkes og mestre deres projekter.


STEAM

Et mangfoldigt dannelsesbegreb

Fremtidens læring vil ske i et spænd i mellem leg, teknologi og samskabelse. Vi skal huske det hele menneske, når fremtidens skole formes og derfor bruger vi dannelsesbegrebet STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Math).


Vi har særligt fokus på A’et (Arts) og er eksperter i at få det integreret i den tværfaglige undervisning.

De sociale, menneskelige og faglige kompetencer, der hører under A’et, er altafgørende for at opnå en optimal understøttelse af STEM, PBL, de 4 k’er og fremtidens skole.